Az anesztézia elötti laborvizsgálat jelentösége az állatorvosi praxisokban

A preanesztéziai laborvizsgálat jelentösége mind a humán, mind pedig az állatorvosi vonalon vita tárgyát képezte. Szükséges-e vagy nem az anesztézia elötti laborvizsgálat? Milyen vizsgálatok szükségesek és miért? Hogyan kell oktatni a tulajdonost?

Ezekre a kérdésekre szeretnék itt választ adni….

Szeretném itt megosztani az egyik humán orvos ( R. Kreisburg, MD ) véleményét a diagnozis megalkotásának müvészetéröl:

The Art of Diagnosis

“To make the correct diagnosis, we need the right choices.
To consider the right choices, we need the right information.
To obtain the right information, we need to ask the right questions.
Asking the right questions is the hallmark of clinical expertise.”

A diagnosztizálás művészete

“A megfelelő diagnózishoz jó döntésekre van szükség.
A jó döntésekhez meghozatalához megfelelő információ szükséges.
A megfelelő információk megszerzéséhez jó kérdéseket kell feltennünk.
A jó kérdések a klinikai szakértelem kulcsai
.”

Szükséges-e és milyen esetekben szükséges az altatás elött laborvizsgálat?

Erröl a témáról megoszlanak a vélemények, mind a humán, mind pedig az állatorvosi vonalon..

A preaneszteziai laborvizsgálat elleni tábor érvei:
.
1.)
a laborvizsgálati költség megemeli az altatás/mütét árát
2.)
az esetenként “emelkedett” laborértékek nem mindig jelentenek szervfunkció problémát, mert a “normális” laborértékek sokszor egyedenként is változnak .

 

A preaneszteziai laborvizsgálat melletti tábor érvei:
.

1.) Az anesztézia biztonságát megnöveli

A tanulmányok szerint, a rutin mütéti bevatkozásokra (ovariohysterectomia, kasztráció) érkezö, teljesen egészségesnek látszó állatok 10%-ában találhatóak rendellenességek a rutin vérvizsgálattal. Egy tanulmány azt igazolta, hogy a megkérdezett amerikai praxisokban, a rendellenes laboresetek egy részében a talált rendellenességek az anesztézia protokol megváltoztatását eredményezték, illetve az összes, egészségesnek látszó esetek 3%-ában a mütéti beavatkozás elhalasztását eredményezték.
.
2.) Az altatási rizikó iránti aggodalmat csökkenti az állatorvosban és a tulajdonosban

Az altatási baleseti (alacsony) százalékok nem érdeklik igazán a tulajdonosokat, hogyha az altatás alatti elhullás az O állatukon történt meg. Az állatorvos feladata, hogy a tulajdonost megnyugtassa, illetve ezeket a teszteket felajánlja, azokat részletesen elmagyarázza. A tulajdonos dönt persze arról, hogy lesz-e preaneszteziai laborvizsgálat vagy sem, de az állatorvos ne döntsön a tulajdonos helyett elöre. Ne felejtsük el azt a kijelentést, hogy “Az ismeretek hiányában a tulajdonos egyedül az ár alapján fog dönteni”. Hogyha a tulajdonos úgy dönt, hogy nem akarja a laborvizsgálatokat, akkor erröl a döntésröl minden esetben irassunk vele alá egy nyilatkozatot. (Erre egy példa a Szülészeti Tanszék és Klinika ilyen jellegü nyilatkozata. )
.
3.) Az állat vérlabor alapértékeit (baseline values) segit meghatározni
A preaneszteziai vérvizsgálat általában az elsö alkalom, amikor az egészségesnek látszó állat vérét megvizsgáljuk. Mivel a “normális” laborértékek sokszor egyedenként is változnak, igy fontos lehet annál az illetö egyednél meghatározni annak az állatnak az alapértékeit. Hasznos dolog a laboreredmények másolatát odaadni a tulajdonosoknak, a megemelkedett vagy csökkent laboreredmények irásos magyarázatával együtt. Nagyon sok esetben ugyanis az történik, hogy a tulajdonosok egy jelentös része maga fogja kérni a következö vizit során, hogy ismét ellenörizzük a laborértékeket egy újabb vizsgálattal. Ez a megközelités elösegiti azt, hogy egy állat életében sokszor végezzük el a rutin laborteszteket és a kapott eredményekböl egy afféle trendet állapithatunk meg, amely bizonyos vese-, vagy májbetegségek korai elörejelzésében segithetnek a diagnosztának.
.
4.) Segit a Diagnosztikai Háromszög (Diagnostic Triangle) elvégzésében
Kórelözmény + Fizikális vizsgálat + Laborvizsgálatok= Diagnosztikai háromszög. A preaneszteziai vizsgálatok elfogadtatása a rutin sebészeti beavatkozások (ivartalanitás) elött is, nagyban elösegiti azt, hogy késöbb, valamilyen betegség esetén a tulajdonos jobban tisztában lesz azzal, hogy miért is fontos a vérvizsgálat és könnyebben meggyözhetö lesz arról, hogy a vérvizsgálat szükséges.
.

5.) Kötelezö preaneszteziai laborvizsgálatok
Sok amerikai állatorvosi praxisban ( a sajátomban is), minden mütéti beavatkozást igénylö esetben, a mütét árában “benne van” a preaneszteziológiai laborvizsgálat, a mütét alatti intravénás infúzió adása, a pulsoxymeteres monitorizálás, valamint a mütét alatti vérnyomásmérés. A mütétet csak ilyen körülmények között vagyunk hajlandók elvégezni.

Milyen preaneszteziológiai laborvizsgálatokat célszerü elvégezni?
.

Sok praxisban csak a vér hematokritot és a BUN vizsgálatát végzik el, amelyek azonban nem adnak teljes képet és azt a (hamis) képzetet keltik a tulajdonosban, hogy az állatorvosi praxis mindent megtett a nem látható problémák kideritésére.
Az alábbi táblázat egy olyan laborvizsgálati táblázatot mutat be, amelyet nagyon sok amerikai állatorvosi praxis is használ. Meg kell azonban mondani, hogy az, hogy melyik praxis milyen laborvizsgálatokat végez, az változó. A praxisomban mi pl. elvégeztetjük a prothrombin idö (PT) mérését is egy külsö laborral (Antech), mert ennek a labornak a Preanesthetic Blood Profile tesztje ezt automatikusan magába foglalja. Az egészséges, 7 év fölötti és a beteg állatok esetében a pajzsmirigy müködését is mindig ellenörizzük (T3, free T4).
.

Egészséges, 7 év alatt Egészséges, 7 év fölött Beteg állatok
Teljes vérkép Teljes vérkép Teljes vérkép
Vérkenet vizsgálata Vérkenet vizsgálata Vérkenet vizsgálata
ALT ALT ALT
ALKP ALKP ALKP
BUN BUN BUN
CREATININE CREATININE CREATININE
GLUKOZ GLUKOZ GLUKOZ
Osszfehérje Osszfehérje Osszfehérje
ALBUMIN ALBUMIN ALBUMIN
GLOBULIN GLOBULIN GLOBULIN
Elektrolitok Elektrolitok Elektrolitok
PHOSPH PHOSPH
KOLESZTEROL LIPAZ
CALCIUM CALCIUM
Teljes Bilirubin Teljes Bilirubin
URINALYSIS URINALYSIS URINALYSIS

Milyen laboreredményekre figyeljünk különösen? A kapott laboreredmények alapján hogyan döntünk, elvégezzük az altatást a szokásos protokollal vagy egy specifikus altatási-monitorizálási protokollal, vagy esetleg elhalasztjuk a mütétet?

Thrombocytopenia: a leggyakoribb véralvadási probléma az állatorvosi praxisokban. Minden sebészeti és fogászati beavatkozás elött meg kell nézni, de nemcsak egy automatikus laborgéppel, hanem minden esetben, manuálisan is.
Leukocytosis: gyulladás vagy stressz következménye
Leukopenia, neutropenia: az immunrendszer csökkent müködése
Anémia: a csökkent hematokrit esetén célszerü eldönteni, hogy regenerativ anémia (a reticulocitaszám >80,000/ul kutyában és >60,000/ul macskában) vagy nem-regenerativ anémiáról van szó. Anémia esetén szöveti hypoxia jelentkezhet, amely anesztézia komplikációkat okozhat.
Polycythemia: leggyakrabban dehydráció következménye, amely hypotenziót okozhat.
Megemelkedett májenzimek vagy megemelkedett vesefunkciós értékek: mindegyik praxis maga dönt arról, hogy 10%-50% vagy100%-os emelkedés esetén mit tesz, milyen fokozott óvintézkedéseket tesz az altatás során és mekkora rizikót vállal. A tulajdonossal mindig szorosan konzultálni kell.

Erdekes az a megfigyelés egyébként, hogy több esetben történik altatási baleset az úgynevezett “rutin” mütétek, látszólag egészséges, fiatal állatok esetében, mint a 7 évesnél idösebb egészséges, vagy nem egészséges állatok esetében. Az utóbbi esetekben ugyanis az állatorvos sokkal nagyobb óvintézkedéseket tesz (részletes preaneszteziai laborvizsgálat, esetleg egyedi aneszteziai protokol megválasztása, intravénás cseppinfúzió a mütét elött-alatt és esetleg utána, gondosabb monitorizálás, stb) és az ilyen fokozott óvintézkedés mellett elvégzett anesztézia a leggyakrabban sikeresen zárul. Az “egészségesnek látszó” fiatal állatok esetében viszont ez gyakran teljesen elmarad és amikor az állat esetleg az altatás során elhullik, akkor az állatorvos az altatószer iránti túlérzékenységgel magyarázza a tulajdonosnak az elhullás okát. Fontos tehát, hogy még az altatás elött részletesen magyarázzuk el a tulajdonosoknak, hogy miért szeretnénk elvégezni a preaneszteziai laborvizsgálatokat. Ne döntsünk elöre a tulajdonos helyett, abban a hitben, hogy a tulajdonos úgysem fogja az ezzel járó plusz költséget vállalni! Az állatorvos kötelessége a teljes körü, alapos kliens informálás, amikor mindig, mindenkinek a legjobbat kell felajánlani. A saját praxisomban minden fiatal, “egészségesnek látszó” állat esetében is, kötelezöen elvégeztetem a preaneszteziai laborvizsgálatot (benne van az árcsomagban) és ugyanolyan szigorú anesztezia monitorizálást végzünk a fiatal állatok esetében is, mint az idösebb állatok esetében. Eppen ezért még sohasem volt egyetlen altatási vagy mütéti balesetünk a praxisomban.

Hogyan lehet a preanesztezia laborvizsgálatokat elfogadtatni a tulajdonosokkal?
.
A diagnosztikai teszteket úgy kell a klienseknek prezentálni, mint amikor egy tanár oktatja valamire a diákjait. A tanár (az állatorvos) úgy kell, hogy elmagyarázza a diákjainak (klienseinek) a diagnosztikai tesztek jelentöségét, hogy azok megértsék annak elönyeit.
.

 

Hogyha a kliens oktatása megfelelöen történt, akkor a felajánlott diagnosztikai teszt elfogadása sokkal nagyobb mértékü lesz. A hangsúly az oktatáson és az oktatás szinvonalán, annak meggyözö erejáben van. Nem véletlen az, hogy a legjobb állatorvosi praxisok azok, amelyekben az állatorvosok igen jó tanárok is. Igen fontos, hogy az állatorvos és a praxis kisegitö személyzete higgyen abban, amit a klienseinek ajánl! Hogyha az állatorvos igaz meggyözödésböl beszél, azt a kliensek észre fogják venni, vagyis azt, hogy az állatorvos hisz abban, amit mond!

 

Laboreredmények kiértékelése a tulajdonosokkal

Gyakran elöfordul, hogy a külsö laborból, vagy a házilaborból megkapott vérvizsgálati és bélsárvizsgálati eredményeket telefonon keresztül elemezzük ki a tulajdonosoknak. A legtöbb tulajdonos számára komoly nehézséget jelent az, hogy tisztán megértse azt, hogy mit jelent például a megemelkedett SGOT, a Creatinin vagy a neutrophil baktériumok, különösen, hogyha ezt telefonon mondjuk el neki.
Ezért azt találtam ki, hogy minden laboreredménynek az elkészitett rövid leirását sokszorositottuk és ezt a papirlapot már a vizsgálószobában odaadjuk a tulajdonosoknak. Ez azért is jó, mert a tulajdonos látja elöre, hogy milyen sokféle sejt- és biokémiai vizsgálatot végzünk el, milyen sokféle eredményt kaphatunk és igy a tulajdonosok többsége sokkal könnyebb szivvel fizeti ki a laborvizsgálatra a pénzt.

Azért is elönyös ez a módszer, mert amikor megkapom a laboreredményt és felhivom a tulajt, akkor már sokkal kiképzettebb lesz, mert átolvasta a papirt, amelyet a kezében tartva rögtön “egy lapon” lesz velem!

Ez a módszer nagyon megkönnyitheti a felvilágositó munkánkat, hiszen már a laborvizsgálat elött egy részletes tájékoztatót adunk a tulajdonosnak. Az általunk használt kliens-információs formanyomtatvány itt tölthetö le.

Understanding your pet’s bloodwork

Preanesthetic Blood Testing: When is it needed?
Ez egy remek, angol nyelvü cikk Dr. Nora Matthews professzornötöl, aki a Texas A&M University tanszékvezetöje, az Amerikai Aneszteziológus Társaság volt elnöke.

Preanesthetic Testing-It’s Time to Broaden Your Coverage
Ezt a cikket Dr. James Irwin irta, aki egy praktizáló állatorvos St. Louis városban.

How to integrate preanesthetic testing in your practice
Ezt a cikket Dr. Dennis McCurrin sebészprofesszor irta (Louisiana University)

Interpreting hemograms in cats and dogs
Dr. Alan Rebar professzor (Purdue Egyetem) irta ezt a remek irást, nagyon jól mutatja be, hogy miért fontos a vérkenet elkészitése és hogy milyen veszélyekkel jár, hogyha nem vizsgáljuk azt meg minden esetben

Javasolt preanesztezia tesztek
Az Idexx laboratórium által javasolt tesztek

Altatás elötti vizsgálatok protokolja .
Nagyon fontos ennek a cikknek az elolvasása. A mütét elött laboreredmények kiértékelését is tartalmazza.

A kötelezö preaneszteziológiai vizsgálatok kiértékelése .
Dr. Fred Metzger állatorvos specialista és kórháztulajdonos itt arról ir, hogy miért válik lassan, de biztosan, a kötelezö preaneszteziai laborvizsgálat egyre elfogadottabb módszerré az amerikai állatorvosi praxisokban.

Egy 6 hónapos Labrador esetleirása
Egy olyan esetet ir le részletesen, amikor egy teljesen egészségesnek látszó, ivartalanitási mütétre váró, 6 hónapos Labrador kutyában súlyosfokú veseelégtelenséget találtak. Nagyon érdekes és tanulságos ez az esetleirás!

A teljes vérkép vizsgálatának fontossága az altatás elött
Ezen a videón Dr. Alan Rebar, a Purdue Egyetem professzora beszél.

A kötelezö preanesztézia vérvizsgálatok bevezetése a magánpraxisokban (hangfelvétel)
Dr. Medzger specialista, kisállatpraxis tulajdonos itt arról beszél, hogy miért döntött úgy, hogy a praxisában kötelezöen bevezeti az altatás elötti laborvizsgálatokat és hogy ezt hogyan fogadták a tulajdonosok.A vérkenet elkészitése és kiértékelésének leirása .
Videóval és képekkel mutatjuk be a vérkenet helyes elkészitésének és kiértékelésének módját.

Rizikómentes állatok altatása és monitorizálása rutin mütéteknél .
Sokak számára fontos lehet ennek az irásnak, képeknek és videónak a megtekintése.

Dr. Gál Sándor
Indianapolis

7 Responses to “Az anesztézia elötti laborvizsgálat jelentösége az állatorvosi praxisokban”

 1. greg says:

  occurred@cooch.gurkhas” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 2. Leslie says:

  laughingly@thence.terrorists” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 3. Derrick says:

  stage@arteriolar.dour” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 4. juan says:

  toying@unquiet.grimed” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 5. Jessie says:

  boomed@frenetic.caning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 6. David says:

  excelsior@putains.rap” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. charles says:

  berger@says.effacing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.